Jeg vil modernisere

Det påhviler naturligvis andelshaveren at sørge for den indvendige vedligeholdelse. Ønsker en aldelshaver at eksempelvis ombygge sin lejlighed, kontaktes bestyrelsen for godkendelse af ombygningen.

Nogle forbedringer øger den samlede andels værdi, som i følge andelslejeloven afskrives med en specifik procentsats årligt. Det betyder, at forbedringerne på et tidspunkt ikke længere forøger denne samlede værdi.

Forbedringernes værdi opgøres ved salgstidspunktet af bestyrelsens vurderingsmand, som henholder sig til følgende:
· type af forbedring,
· tidspunktet af forbedringen og
· materiale- og arbejdstidsudgifter hertil.

For dokumentation af arbejdet kræver vurderingsmanden de fulde regninger.