Jeg har vandskade

I tilfælde af vandskade eller anden skade, der skal meldes til forsikringsselskabet henvender man sig til Bjarne (se telefonnr.eller e mail add. i opgangen). Jeg vil sørge for en skadsanmeldelse til forsikringsselskabet. Desuden vil jeg sørge for at der bliver bestilt håndværkere til at udbedre skaden.
Hvor en andelshaver udfører / bestiller håndværkere til at udføre arbejdet hos sig selv, hæfter andelshaveren selv for betaling indtil bestyrelsen har godkendt arbejdet.
Kan jeg ikke træffes inden for rimelig tid, kan formanden kontaktes.
Læs i øvrigt A/B Kronens Hvidbog. Den er oplysende på mange punkter.