Generalforsamling

Andelsboligforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år. Andelshaverne modtager besked herom senest 3 uger i forvejen, idet man principielt skal deltage.

Kan man imidlertid ikke deltage, kan andelshaveren aflevere en skriftlig fuldmagt til brug for de beslutninger, generalforsamlingen i henhold til de udleverede forslag skal træffe.

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal.

Generalforsamlingen er det forum, hvor der kan træffes ændringer i Kronens vedtægter. Andelshaverne kan indstille forslag forinden generalforsamlingen til bestyrelsen, som skriver forslaget ned som punkt på dagsordenen.

På generalforsamlingen stemmes der om tre overordnede emner: valg af bestyrelse - eventuelt genvalg - og forslag til vedtægtsændringer samt godkendelse af budget.

Hvis mindst ¼ af bestyrelsens medlemmer ønsker det, kan der desuden afholdes ekstraordinære generalforsamlinger.