Oversigt over Parknet

Ejendomme i Parknet: Kort over Parknet / Ydre Nørebros IT Laug

AB Ahornbo
Borups Alle 3
Hornbækgade 1-5
AAB afdeling 22
Holtegade 16
Julius Bloms Gade 24-32
Stefansgade 17
AB Asfred
Asminderødgade 15-19
Fredensborggade 5
EF Asminderødgade 3
AB Bjerringhus
Julius Bloms Gade 43-49
Stefansgade 31
AB Borups Plads
Borups Plads 26-30
Lundtoftegade 2-10
Humlebækgade 39-51
Stefansgade 48-62
AB Esro
Esromgade 4-6
AB Esromborg
Esromgade 7-11
AB Esromhus/Nørrehus
Esromgade 32
Hillerødgade 22-24
Asminderødgade 2
Heimdalshave
Hamletsgade 24-30
Mimersgade 96
Slejpnersgade 2-20
AB Heinesgade 5-7
AB Heinesgade 10-12
EF Heinesgade 13 og Søllerødgade 22
AB Heineshus
Heinesgade 14
Søllerødgade 24-26
AB Hellebækgård
Humlebækgade 16-32
Nivågade 1-3
Hellebækgade 9-25
Gilbjerggade 2-4
EF Holtegade 10-12 mfl
Holtegade 10-12
Søllerødgade 32
Sorgenfrigade 9-11
AB Holtehus
Søllerødgade 28-30
Holtegade 13
AB Husumgade 9-13
Husumgade 12-14
Husumgade 19-21
Husumgade 46-50
EF Husumgade 49-51
AB Høsterkøbgade
Høsterkøbgade 9-17
Sandbjerggade 1-7
Nærumgade 14-22
Lundtoftegade 36-44
EF Jagtvej 1, Ågade 112
EF Julius Bloms Gade 1-9 og Jagtvej 51
AB Kronen
Heinesgade 1-3
Nørrebrogade 163
EF Lundtoftegade 84
DAB Lundtoftegården
Lundtoftegade 98-112
Hyltebro 5-7
AB Merkur
Stefansgade 36-46
Humlebækgade 46
Rundsted Plads 2-16
Nærumgade 1-5
Krogerupgade 1-7
EF Nørrebrogade 215-221
EF Nørrebrogade 227-229
AB Serridslevgård
Jagtvej 9-11
Borups Alle 1
EF Sorgenfrigade 3-7
SAB Stefansgården
Stefansgade 45-51
Humlebækgade 34-44
Hellebækgade 27-41
AB Stefanshus
Stefansgade 18-22
Nordbanegade 2-6
AB Svanegård
Heinesgade 6-8
AB Svanehus
Heinesgade 2-4
Nørrebrogade 169-171
Holtegade 1-3
AB Søllerødgade 39-49
Holtegade 14
Søllerødgade 39-49
Stefansgade 15
EF Søllerødgade 46-44, Stefansgade 10-12
EF Ventegodt