Historie


Har du yderligere tilføjelser eller anekdoter fra kvarteret eller om "Kronen", så send venligst en mail til   

Området omkring Nørrebros runddel har i mange år været et af de mest nedslidte og socialt belastede. Byfornyelsen på indre Nørrebro har i de senere år medvirket til yderligere belastning, idet mange dårligt stillede indbyggere er blevet tvunget til at flytte længere ud mod Nord-vest kvarteret.

Selve Nørrebro har, siden voldene omkring København blev nedlagt i 1856, været det tættest befolkede af alle brokvartererne. Her lå blegdammene, hvor mænd og kvinder blegede klæde (deraf det oprindelige navn "Klædebo kvarteret") som blev bredt ud i solen på de aflange grunde langs søerne. Senere blev kvarteret en af arbejderbevægelsens højborge, som det blandt andet blev markeret ved Slaget på Fælleden i 1872, da den daværende Højregering satte politi og husarer ind mod de demonstrerende arbejdere.

Modstanden mod det etablerede Danmark har årelange traditioner i kvarteret, men Nørrebro er også et bud på vellykket integration af mange forskellige etniske grupper i det lokale samfund.

Assistens kirkegård fra 1760 er Københavns ældste udenbys kirkegård. Før den tid begravede man de døde omkring og inden i byens kirker, mens den stadigt voksende befolkning samt især pestepidemien - som krævede 20.000 ofre af Københavns dengang 60.000 indbyggere - tvang byen til at lede efter nye løsninger. De blev fundet i form af midlertidige kirkegårde uden for voldene. Assistens kirkegården er den eneste tilbage af slagsen og huser en lang række store personligheder som Søren Kierkegaard, H.C.Andersen og Dan Turell.

Ejendommen blev i 1905 bygget af murermester Knud Jespersen til hans tre børn - deraf 3 opgange, og den sidste af dennes børn boede her til sin død i 1975.